Làm thế nào để check mã vạch hàng thật, kiểm tra hàng chính hàng bằng mã vạch

Hiện nay, toàn bộ hàng hoá lưu thông trên thị trường đều có mã số mã vạch được in ấn trên bao bì sản phẩm. Đây được coi như “căn cước công dân” để định danh hàng hoá, từ đó giúp doanh nghiệp dễ dàng trong việc quản lý sản phẩm trong quá trình xuất nhập kho. Bên cạnh đó giúp người tiêu dùng chủ động trong việc truy xuất thông tin về nguồn gốc xuất xứ, phân biệt thật giả.