CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ - CỘNG TÁC VIÊN ICHECK

Hợp tác với iCheck - Nhận chiết khấu cực cao

Để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu iCheck, Công ty Cổ phần iCheck khuyến khích các cá nhân, đơn vị cùng hợp tác trong việc triển khai và phân phối các sản phẩm của Công ty, trở thành CTV, tổ chức đăng ký làm đại lý của iCheck. Các quyền lợi của Đại lý/CTV luôn được iCheck đặt lên hàng đầu.

I – CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ

 • Đại lý kinh doanh/cộng tác viên(CTV) kinh doanh được tuyển dụng và phát triển Đại lý kinh doanh/CTV kinh doanh cấp dưới.
 • Đại lý kinh doanh/CTV kinh doanh được hưởng 5% hoa hồng trên doanh thu(chưa bao gồm thuế VAT và đã trừ các khoản chi phí) của Đại lý Kinh doanh/CTV kinh doanh trực tiếp tuyển dụng và quản lý.
 • Chính sách chiết khấu:


II – QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI QUẢN LÝ 

1. Điều kiện Đại lý

 • Là Doanh nghiệp đang hoat động sản xuất kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp.
 • Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh.
 • Có công nợ và được đối soát vào ngày cuối cùng của tháng, công nợ được trừ đi phần hoa hồng Đại lý được hưởng.

2. Các định nghĩa 

 • Doanh thu đơn hàng (1) là doanh thu thu được của đơn hàng bao gồm toàn bộ các khoản phí giải pháp/dịch vụ, phí phải trả cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ (in ấn, thiết bị…), phí khởi tạo hệ thống, phí xây dựng tính năng mới và toàn bộ các chi phí có liên quan khác do iCheck và đối tác đại lý thống nhất.
 • Chi phí nhà cung cấp (2) là các chi phí iCheck phải trả cho các bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ như in ấn, thiết bị…
 • Doanh thu đại lý (3) là doanh thu đơn hàng trừ các chi phí nhà cung cấp
 • Chiết khấu (4)là chiết khấu được tính trên tổng doanh thu đại lý của các đơn hàng từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng liền trước.
 • Doanh thu đại lý phải trả (5) là doanh thu đại lý phải trả cho iCheck sau khi trừ chiết khấu theo mức tương ứng.

3. Quy định

 • Mức doanh thu đại lý (3) làm căn cứ để tính chiết khấu (4) theo bảng trên là doanh thu chưa bao gồm 10% VAT.

 • Đối soát: Từ ngày 01 đến 05 hàng tháng, Công ty cổ phần iCheck và đại lý sẽ tiến hành đối soát và thống nhất biên bản nghiệm thu doanh thu đại lý phải trả của tháng trước, toàn bộ các mục từ (1) đến (5).

 • Quy định thanh toán:

  • Đại lý cần thanh toán cho iCheck chi phí phải trả nhà cung cấp (2) trươc khi thực hiện đơn hàng.

  • Đại lý cần thanh toán cho iCheck doanh thu đại lý phải trả (5) theo biên bản nghiệm thu trước ngày 10 hàng tháng.

III – QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH

 • CTV sẽ được nhận hoa hồng theo tháng với % được tính trên tổng lợi nhuận các đơn hàng trong tháng liền trước.

 • Lợi nhận đơn hàng = Doanh thu được của khách hàng – Chi phí nhà cung cấp. Các khoản này đều không bao gồm 10% VAT.

 • CTV chỉ được nhận hoa hồng cho các khoản thanh toán khách hàng đã trả cho iCheck trong tháng liền trước.

 • Số tiền thanh toán cho CTV sẽ được chiết khấu từ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nhà nước trước khi chuyển.

Câu hỏi thường gặp

Chiết khấu hoa hồng của cộng tác viên được quy định thế nào?

CTV sẽ được nhận hoa hồng theo tháng với % được tính trên tổng lợi nhuận các đơn hàng trong tháng liền trước. Lợi nhận đơn hàng = doanh thu được chia của khách hàng – chi phí nhà cung cấp. Các khoản này đều không bao gồm 10% VAT. CTV chỉ được nhận hoa hồng cho các khoản thanh toán khách hàng đã trả cho iCheck trong tháng liền trước. Số tiền thanh toán cho CTV sẽ được chiết khấu từ thuế thu nhập các nhân theo quy định của nhà nước trước khi chuyển.

Chính sách tuyển dụng đại lý là gì?

Chính sách tuyển đại lý cần lưu ý một là đại lý kinh doanh/cộng tác viên(CTV) kinh doanh được tuyển dụng và phát triển đại lý kinh doanh/CTV kinh doanh cấp dưới. Hai là đại lý kinh doanh/CTV kinh doanh được hưởng 5% hoa hồng trên doanh thu(chưa bao gồm thuế VAT và đã trừ các khoản chi phí) của Đại lý Kinh doanh/CTV kinh doanh trực tiếp tuyển dụng và quản lý.

Quy định đối với đại lý là gì?

Điều kiện đăng ký đại lý của iCheck bao gồm: Là Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp. Có địa điểm kinh doanh ổn định, thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. Có công nợ và được đối soát vào ngày cuối cùng của tháng, công nợ được trừ đi phần hoa hồng đại lý được hưởng.

Sau khi đủ điều kiện làm đại lý của iCheck, tôi có phải cung cấp giấy tờ gì không?

Khi đăng ký trở thành đại lý của iCheck, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin vào form, sau khi bộ phận chăm sóc khách hàng gọi điện xác nhận thông tin, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bản photo công chứng chứng mình thư và giấy phép kinh doanh của bạn.

Thủ tục đăng ký đại lý có phức tạp không?

Đăng ký đại lý không hề phức tạp, bạn chỉ cần đủ điều kiện đăng ký, liên hệ tới phòng chăm sóc khách hàng của iCheck bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể”