Chính sách thanh toán

Sau khi thực hiện các bước tại mục liên hệ tư vấn, Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến số Hotline 0972.539.613

Hợp đồng sẽ được chuyển đến địa chỉ của người đặt hàng.

Việc thanh toán được iCheck quy định cụ thể trong Hợp đồng giữa hai bên, bao gồm 2 hình thức:

Thanh toán bằng tiền mặt: Nhân viên iCheck sẽ trực tiếp đến gặp Khách hàng cùng giấy giới thiệu của Công ty, Khách hàng thanh toán cho Nhân viên iCheck theo đúng giá trị có trên Hợp đồng (hoặc biên lai thu tiền của iCheck).

Thanh toán bằng chuyển khoản: Khách hàng thanh toán cho iCheck theo đúng các quy định tại Hợp đồng vào một trong các số tài khoản được nêu trong Hợp đồng ký kết.